Udruga Ličana “Vila Velebita” Slatina aktivno radi na očuvanju kulturnog nasljeđa Like

Vila Velebita i Addiko banka nagradili učesnike likovnog natječaja
lipanj 13, 2017
Delegacija udruge Ličana „Vila Velebita“ Slatina sudjelovala na “Ličkoj zabavi” u Virovitici
rujan 23, 2017

Udruga Ličana “Vila Velebita” Slatina aktivno radi na očuvanju kulturnog nasljeđa Like

RAZVOJ LIČKE KULTURE – GASTRO LIKA

Ovim projektom želi se ojačati kulturno nasljeđe Ličana kroz upoznavanje lokalnog stanovništva s  tradicionalnim ličkim specijalitetima, a i svojim angažmanom pridonijeti turističko-kulturnoj ponudi Grada Slatine.

Kako na području Grada Slatine živi oko 2 500 ličana, Udruga svojim radom želi isticati značajna obilježja ličke kulture i svojim radom oživiti tradiciju u spoju sa suvremenim načinom života. Ovim se projektom žele prezentirati tradicionalni lički specijaliteti koji su se mogli vidjeti na obiteljskim ručkovima, proslavama i druženjima na području Like, a i šire.

Projektom se želi prezentirati lička palenta, kiseli kupus, pole od krumpira, slanina, uštipci koji bi se pripremali i dekorirali na suvremeni način te svojim izgledom zaintrigirali slučajnog prolaznika. Cijeli projekt biti će popraćen promidžbom u vidu radio emisija, internetskih članaka, te oglašavanjem na stranici Udruge.

Realizacija projekta predviđena je povodom  Dana grada Slatine kako bi veći broj ljudi mogao degustirati ličke specijalitete, upoznati se s njihovom pripremom ili saznati nešto o ličkoj kulturi.

Ciljane skupine su nam članovi Udruge Ličana „Vila Velebita, Industrijsko-obrtnička škola grada Slatine, Turistička zajednica grada Slatine, Grad Slatina i lokalno stanovništvo.

Krajnji korisnici su Ličani na području grada Slatine i okolice kojima se želi ojačati kulturno nasljeđe, Grad Slatina zbog osnaživanje kulturne raznolikosti, te lokalno stanovništvo koje će biti upoznato s ličkim specijalitetima i ličkom kulturom

LIČKA KAPA

Lička kapa je dio ličke nošnje koja je prepoznata širom Republike Hrvatske. Izrada Ličke kape započinje krojenjem crvenog sukna koje se dobivao bojenjem vune ličke pramenke i tkanjem na tkalačkom stanu. Na pripremljenom suknu ucrtaju se dijelovi kape- krug za tjeme, te obod. Na obod bi se ucrtavala i shema za vezenje. Bod kojim se veze kapa naziva se lančanac. Naša namjera je organizirat  dvodnevni tečaj kojeg ce provoditi udruga Gačanka iz Otočca,udruga za očuvanje tradicijskih zanata.

Opći cilj: doprinijeti razvoju ličke kulture na području grada Slatine.

Specifični cilj: očuvati od zaborava kulturnu baštinu, kao što je lička kapa, popularizirati ličku tradiciju, kulturu i običaje, poboljšati dostupnost informacija kako o ličkim običajima tako i o radu udruge, veća produktivnost članova i uključivanje građana, stvoriti bazu za razvoj novih projekata.

Dugoročni cilj: prenijeti budućim generacijama vještinu izrade Ličke kape kako bismo očuvali svoj jedinstveni identitet. Rezultat koji očekujemo je da se prepozna kultura ličana u gradu Slatini, da izrađene Ličke kape članovi nose na druženjima i putovanjima u svrhu vizualne promocije ličke kulturei očuvanja  kulturne baštine. Kad nema događanja,očekujemo da se Ličke kape spreme i čuvaju.

Motiv „medo“

Budući da je opći cilj Udruge doprinijeti razvoju ličke kulture, ovim projektom osmišljene su dvije aktivnosti s ciljem povećanja svijesti građana o postojanju Udruge, njenim mogućnostima i  stvaranju osjećaja pripadnosti.

  1. AKTIVNOST – STVARANJE VIZUALNOG IDENTITETA UDRUGE

Nakon što je Udruga definirala vizualni znak (medo) za prezentiranje svoje Udruge idući korak bila je izrada vizualnog identiteta. U ovoj aktivnosti Udruga bi surađivala s dvije osnovne škole u gradu Slatini (OŠ Josipa Kozarca i OŠ Eugena Kumičića).  Učenici od 1-4 razreda dobili bi motiv „medo“ i na temelju svoje vizije ocrtati logo koji će imati jednostavan dizajn i poruku, a koja će ostaviti utisak kako na Ličane, tako i na građane grada Slatine i okolice.

Svaka škola bi predložila 8 radova ( 2 rada po jednom razredu) što ukupno čini brojku od 16 radova. Nakon toga bi Upravni odbor odabralo 6 radova koji će se tiskati na promotivne materijale (čaše, platnene torbe).

Promotivni materijali će pridonijeti i osvježili cjelokupni doživljaj u marketniškim aktivnostima, a ujedno bi se i osnažio imidž Udruge u njenim doprinosima zajednici.

Svakog učenika koji bi sudjelovao u projektu Udruga bi nagradila poklonom kao znak zahvalnosti u angažmanu izrade vizualnog identiteta.

  1. AKTIVNOST – PROMIDŽBA I OGLAŠAVANJE

U vrijeme realizacije projekta održati će se dvije radio emisije i objaviti jedan novinski članak kako bi i šira javnost bila upućena u aktivnosti Udruge i njezinog doprinosa u osnaživanju kulturne baštine.